NETWERK SMART HORTICULTURE

Het Netwerk Smart Horticulture is een initiatief van Berenschot. Het netwerk bestaat uit bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwsector, met als doel om kennis te delen en de implementatie van trends als Big Data en Internet of Things te vereenvoudigen. Jaarlijks worden er vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de vier doelstellingen van het Netwerk Smart Horticulture centraal staan. Daarnaast kunnen de leden van het netwerk deelnemen aan projecten die vanuit het netwerk gestart worden of eigen projecten initiëren.

NETWERKBIJEENKOMSTEN

Berenschot organiseert voor de leden van het netwerk jaarlijks vier netwerkbijeenkomsten. Vanuit de leden kunnen twee personen per organisatie deelnemen. In deze bijeenkomsten staan de doelstellingen verbinden en verdiepen centraal.

Berenschot zorgt voor het programma, locatie etc. De thema’s die aan de orde komen worden samen met de leden bepaald.  U wordt van harte uitgenodigd zelf onderwerpen of sprekers aan te dragen. Leden kunnen ook een onderdeel van het programma voor hun rekening nemen, indien dit past bij het thema van de dag.

De netwerkbijeenkomsten kennen telkens een plenair programma, waarin we sprekers uitnodigen om hun visie op Smart Horticulture te geven, en een interactief deel. In het interactieve deel gaan we uiteen in kleinere groepen. We zullen gaandeweg uitvinden waar de behoeften van de leden liggen en hoe we die het beste kunnen invullen.

Projecten