Over Netwerk Smart Horticulture

Over de Atlas

De wereld van de datagedreven tuinbouw is constant in beweging. Wekelijks zijn er nieuwe initiatieven en partijen die (deel)oplossingen aanbieden. Hoe houd je dan het overzicht en bij wie moet je zijn voor welke vraag? Op deze website wordt door middel van een Atlas een overzicht gegeven van Nederlandse tuinbouwbedrijven die zich bezig houden met een datagedreven toekomst.

Wat vind je op deze website

Deze website is een initiatief van het Netwerk Smart Horticulture. Op deze website is een overzicht te vinden van hoe de Nederlandse datagedreven tuinbouwsector er uit ziet en wie de betrokken partners zijn. Daarnaast is er meer informatie te vinden over het Netwerk Smart Horticulture. Doel van deze website is om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen

Smart Horticulture

Uit onderzoek van Berenschot is gebleken dat Nederland een vooruitstaande positie heeft in de high tech tuinbouw. Dat maakt Nederland bij uitstek geschikt als proeftuin ‘’state of the art’’ toepassing van technolgie als Internet of Things en Big Data analytics. In potentie ontstaan hier kansen voor ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie.

Partners

Het Netwerk Smart Horticulture is een samenwerkingsverband tussen bedrijven actief in de Nederlandse tuinbouwsector, met als doel om kennis te delen en de implementatie van trends als Big Data en Internet of Things te vereenvoudigen. Zie de netwerkpagina voor meer informatie.